Vandersellid lastehoid 1,5-3 aastastele lastele

Koht, kus iga laps on väärtustatud

Vandersellid lastehoidu iseloomustab

Individuaalne lähenemine lapsele

Joonistame, meisterdame, maalime, laulame, tantsime

Suured ja avarad ruumid, lisaks suur saal kasutada võimlemiseks

Mängime õues, jalutame ja teeme muid vahvaid tegevusi

Sööme 3 korda päevas

Kodune ja sõbralik...

Rühmad on väikesed ning lastega tegelevad kogemustega lapsehoidjad, kes teevad oma tööd suure pühendumuse ja armastusega. Lastehoiu ruumid on suured ja avarad ning valgusküllased looduslikus keskkonnas. 

Erinevalt  paljudest lastehoidudest pöörame me tähelepanu ka õppetegevusele  (teemapõhine õpe, muusika-ja liikumistundi viivad läbi väljaõppinud muusikaõpetaja ja tuntud beebi-ja väikelaste võimlemisõpetaja.

Vandersellid

Lastehoiu põhiväärtused

Hooliv, armastav ja lapsesõbralik suhtumine

Tingimusteta armastus ja hoolivus, kaitstud ja stabiilne õhkkond, vabadus harjutada iseseisvust turvalisuse piirides, teadmised heast ja halvast, loome väärtused , mille järgi toimida, mis annavad lapsele turvatunde ja julguse olla tema ise.

Lapse individuaalne ja terviklik areng

Järgime lapse arengu toetamisel terviklikkuse põhimõtet, mis sisaldab füüsilist, emotsionaalset ja vaimset intelligentsust. Samas arvestame, et iga laps on eriline ning erinevate vajadustega. Peame oluliseks lapse toetamist, mõistmist ja aksepteerimist täiskasvanute ja teiste laste poolt.

Rõõmsameelne ja loominguline õhkkond

Lastehoid on eneseteostus- ja arengukeskkond lapsi armastavale, loomingulisele, muutustele avatud ja pühendunud personalile.

Pidev areng ja õppimine

Lastehoid tunnustab nii laste kui personali elukestva arengu põhimõtet. Oluliseks peame lapsehoidjate terviklikku arengut, sest vaid tasakaalus ja eneseteadlik  täiskasvanu saab olla parim eeskuju väikesele lapsele.

Lastehoiu ja lastevanemate ühised kasvatusväärtused

Peame oluliseks, et kodu ja lastehoiu kasvatusväärtused oleksid sarnased, sest vaid sel juhul saab laps tunda ennast tõeliselt hästi, turvaliselt ja õnnelikuna.

Head koostöösuhted

Hea ja tihe koostöö pere ja lastehoiu  vahel aitavad luua aluse lapse kohanemisele ja turvatundele. Lastehoid on kodule toetav ja suunav partner, kes annab igapäevaselt tagasisidet lapse arengu kohta ning vajadusel nõustab lapsevanemat.

Rahulolevate vanemate

Tagasiside

Vandersellide lastehoius käib meil juba teine laps. See koht meeldib väga kuna asub meie kodu lähedal ja privaatses rohealas. Lastel on turvaline ja kaasaegne keskkond nii välis- kui siseruumides. Hoidjad on püüdlikud ja õpetajad hoolitsevad ning toetavad. Oleme Vandersellide lastehoiuga väga rahul!

Natalia
Võta meiega ühendust

Meie aadress ja kontaktid

Aadress

Telefon & email

Lahtiolekuajad